Expertisepunt

Proeftuin Expertisepunt Aanpak Fraude beëindigd

De proeftuin Expertisepunt Aanpak Fraude, bedoeld om de kennisuitwisseling rondom adresgerelateerde en identiteitsfraude te faciliteren, is inmiddels afgerond. Het ministerie van BZK stelt het Expertisepunt Aanpak Fraude tot eind december 2016 beschikbaar. Er is geen financiering voor 2017. De NVVB is op zoek naar mogelijkheden om toch een doorstart te kunnen realiseren voor het Expertisepunt. Heeft u ideeën die kunnen bijdragen aan een doorstart van het Expertisepunt Aanpak Fraude? Neemt u dan contact op met johnderuiter@nvvb.nl.

Gebruik van het Expertisepunt Aanpak Fraude in 2017

Het is per januari 2017 niet meer mogelijk nieuwe bijdragen te doen. Wilde u producten van het ID-protocol (de zogenaamde ‘ladekast’ van het project NBP) downloaden, dan kunt u die ook opvragen bij de NVVB.

Resultaten proeftuin Expertisepunt Aanpak Fraude

  • 140 deelnemers maakten van januari tot november 2016 gebruik van het Expertisepunt Aanpak Fraude, als platform voor kennisuitwisseling.
  • 55% van de gebruikers bezocht vaker dan één keer het platform. De deelnemers geven aan dat ze het meest media of bijdragen van anderen bekeken hebben. Ze waarderen het delen van cases, signalen en trends en het downloaden van hulpmiddelen het meest. 
  • Vanaf augustus heeft een platform een extra impuls gekregen. In totaal hebben gemeenten en ketenpartners van augustus tot en met oktober 17 bijdragen geleverd. Op 8 bijdragen zijn 1 of meer reacties gekomen.
  • Voorbeelden van bijdragen: Syrische huwelijksakte is niet altijd een bewijs van een rechtsgeldig huwelijk (signaal), spookinschrijvingen / virtuele adressen via de AdressenBanck (signaal), groei van juridisch uitgesproken scheidingen die toch niet doorgevoerd zijn in de BRP (trend), bezwaar tegen afwijzing aanvraag briefadres (case).
  • Het Expertisepunt Aanpak Fraude overall en de gebruiksvriendelijkheid zijn in een enquête onder de gebruikers (november 2016) gemiddeld met een 7,5 gewaardeerd. Deelnemers gaven aan dat de uitwisselingsmethodiek gebruiksvriendelijk is. Vooral het volgen en waarderen van bijdragen wordt op prijs gesteld.

Totdat er een goede oplossing is, zijn de documenten door gemeenten op te vragen bij het bureau NVVB door een mail te sturen naar nvvb@nvvb.nl

De proeftuin van het Expertisepunt Aanpak Fraude was een initiatief van ICTU/project Aanpak Fraude en de NVVB in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.